ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΟΛ.1075/8.6.2016
Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4172/2013 (Διευκρινίσεις σχετικά με την αποτίμηση αποθεμάτων)