ΔΗΛΩΣΕΙΣ INTRASTAT
  • Δήλωση intrastat  Άφιξης  (κατώφλι για το έτος 2013                   euro)
  • Δήλωση intrastat  Αποστολής (κατώφλι για το έτος 2013                      euro)