ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε85/206/23.12.2013
Στόχευση Ελέγχου Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων – Εφαρμογή Λογισμικού Risk Analysis Εσόδων

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε85/156/5.11.2013
Δραστηριοποίηση και Βελτίωση της Απόδοσης των Υπηρεσιών Εσόδων-Στόχευση Ελέγχου Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων - Εφαρμογή Λογισμικού Risk Analysis Εσόδων