ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Τήρηση λογιστικών βιβλίων απλογραφικά ή διπλογραφικά στην έδρα της  εταιρείας ή στο γραφείο μας.

 

Υπόχρεοι τήρησης διπλογραφικών βιβλίων είναι οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), καθώς και οι λοιποί υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που κατά την  προηγούμενη διαχειριστική περίοδο ο κύκλος εργασιών τους σε ετήσια βάση υπερέβη το 1.500.000 Ευρώ.

 

Υπόχρεοι τήρησης απλογραφικών βιβλίων είναι οι λοιπές εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις,   που κατά την  προηγούμενη διαχειριστική περίοδο ο κύκλος εργασιών τους σε ετήσια βάση δεν υπερέβη το 1.500.000 Ευρώ, με εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στην  παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. (Πράκτορες εφημερίδων , πρατηριούχοι χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων, εκμεταλλευτές πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του N. 27/1975 , πρατηριούχοι υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου , οι νέοι υπόχρεοι  απεικόνισης συναλλαγών κατά την έναρξη εργασιών τους).

 

Για περισσότερα σχετικά με τους υπόχρεους τήρησης βιβλίων πατήστε εδώ.