ΘΕΜΑΤΑ Κ.Β.Σ.

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής για καταστάσεις του Κ.Β.Σ. έτους 2012

Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων 2012 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΠΟΛ.1090/14.6.2010
Χρόνος υποβολής των καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.)