ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ.

Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1147905 ΕΞ 2015/16.11.2015
Κατασκευή χειροτεχνημάτων. Υποχρεώσεις ως προς την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1049808 ΕΞ 20.3.2014
Πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση των μη τιμολογηθέντων αλιευμάτων

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1179753 ΕΞ 25.11.2013
Σχετικά με την έκδοση τιμολογίων δημοσιεύσεων διακηρύξεων

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1176251 ΕΞ 11.11.2013
Τεχνικές εταιρείες. Τήρηση λογαριασμού 94

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1155941 ΕΞ 11.10.2013
Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα θεώρησης βιβλίων και στοιχείων σε υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που τηρούν ρύθμιση οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1147069 ΕΞ 27.9.2013
Σχετικά με την έκδοση τιμολογίων δημοσιεύσεων διακηρύξεων

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1143409 ΕΞ 20.9.2013
Αναγραφή αριθμού Φ.Ι.Χ. σε δελτίο αποστολής

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1132704 ΕΞ 30.8.2013
Φορολογικός αντιπρόσωπος. Τήρηση βιβλίων-Έκδοση στοιχείων

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1112262 ΕΞ 15.7.2013
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1095320 ΕΞ 11.6.2013
Διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού φακέλου

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1090121 ΕΞ 3.6.2013
Μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων. Επιβολή προστίμων

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1089785 ΕΞ 3.6.2013
Κυρώσεις επί μη επίδειξης αθεώρητων βιβλίων κατά τον προληπτικό έλεγχο

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1088650 ΕΞ 31.5.2013
Έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από συνεργεία επισκευής οχημάτων

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1086614 ΕΞ 28.5.2013
Εκπρόθεσμη θεώρηση βιβλιαρίου συντήρησης Φ.Τ.Μ. και βιβλίων του Κ.Β.Σ.

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1082112 ΕΞ 21.5.2013
Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για την πώληση αγαθών μέσω διαδικτύου ή με αλληλογραφία

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1078378 ΕΞ 14.5.2013
Χρόνος έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές ή από καθηγητές όταν αυτοί παραδίδουν κατ’ οίκον φροντιστηριακά μαθήματα

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1077599 ΕΞ 10.5.2013
Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1074675 ΕΞ 2.5.2013
Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων Ιατρικής Εταιρείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1071653 ΕΞ 25.4.2013
Τήρηση λογαριασμού 94 από Αγροτικούς Συνεταιρισμούς

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1070108 ΕΞ 23.4.2013
Υποχρεώσεις, ως προς τον Κ.Φ.Α.Σ., ιατρικής εταιρείας με νομική μορφή Α.Ε.

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1070111 ΕΞ 23.4.2013
Αντιμετώπιση διάθεσης ηλεκτρομαγνητικών μέσων με ενσωματωμένο δικαίωμα λήψης παροχής υπηρεσιών

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1067791 ΕΞ 18.4.2013
Εκτύπωση τιμολογίων από εγκαταστάσεις τρίτων με χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. που συνδέονται ON LINE με το κεντρικό

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1066189 ΕΞ 16.4.2013
Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ. πρακτόρων κρατικών λαχείων

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1065380 ΕΞ 15.4.2013
Διάκριση υπόχρεων Κ.Φ.Α.Σ. πώλησης αγαθών από παροχή υπηρεσιών

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1064543 ΕΞ 15.4.2013
Έκδοση δελτίων αποστολής για την παραλαβή αγαθών προς επισκευή

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1061686 ΕΞ 10.4.2013
Ενημέρωση βιβλίων με μια συγκεντρωτική εγγραφή

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1054623 ΕΞ 1.4.2013
Παρέχονται πληροφορίες ,αναφορικά με τις υποχρεώσεις των φυσικοθεραπευτών, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ.

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1054679 ΕΞ 1.4.2013
Κλινικές – Θεραπευτήρια. Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ.

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1053283 ΕΞ 28.3.2013
Φυσικά πρόσωπα (δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, υποψήφιοι διδάκτορες, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, άνεργοι, κλπ) που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα. Υποχρεώσεις ΚΦΑΣ

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1046743 ΕΞ 14.3.2013
Σχετικά με την έκδοση των Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών από επιχειρήσεις του κλάδου επισκευής αυτοκινήτων, μετά την εφαρμογή από 01/01/2013 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ. 1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012-ΦΕΚ Α΄222)                                                     Σχετικά  Αρ. πρωτ. 1083584/732/0015Β/3.10.2000

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1047046 ΕΞ 14.3.2013
Φυσιοθεραπευτές. Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ.

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1046771 ΕΞ 14.3.2013
Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ. εμπόρων - εισαγωγέων δικύκλων

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1044113 ΕΞ 11.3.2013
Δυνατότητα χρήσης ή μη των θεωρημένων κατά διάφορο φορολογικών στοιχείων, βάσει των αποφάσεων Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. του άρθρου 36 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992)

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1042002 ΕΞ 7.3.2013
Σχετικά με την έκδοση φορολογικών στοιχείων για τη διάθεση ιατρικών συσκευών, χειρουργικών εργαλείων (μίας χρήσης), τεχνιτών μοσχευμάτων, προς ασθενείς, μέσω νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών, μετά την 1.1.2013

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1041977 ΕΞ 7.3.2013
Τρόπος έκδοσης των Δελτίων Αποστολής για την παραλαβή και την διακίνηση αγοραζόμενου γάλακτος από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., μετά την εφαρμογή από 01/01/2013 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ. 1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012-ΦΕΚ Α΄222)

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1040292 ΕΞ 5.3.2013
Προϋποθέσεις τήρησης λογαριασμού 94

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1039137 ΕΞ. 1.3.2013
Παρέχονται πληροφορίες, σχετικά με συγχώνευση – συνένωση φορολογικών στοιχείων

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1038718 ΕΞ 1.3.2013
Τρόπος και χρόνος έκδοσης των Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών για παροχή υπηρεσιών από σχολή οδηγών, μετά την εφαρμογή από 01/01/2013 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ. 1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012-ΦΕΚ Α΄222)


Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1036738 ΕΞ 27.2.2013
Εφαρμογή διατάξεων Κ.Φ.Α.Σ. από ιατρική εταιρεία

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1036890 ΕΞ 27.2.2013
Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 (Εκδοση στοιχείων επί αυτοκινήτου)

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1035713 ΕΞ 26.2.2013
Έκδοση φορολογικών στοιχείων για πραγματοποίηση εκδρομών με μισθωμένο πούλμαν από ξενοδοχειακή επιχείρηση

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1032874 ΕΞ 25.2.2013
Σχολές οδηγών. Υποχρεώσεις ΚΦΑΣ

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1030452 ΕΞ 21.2.2013
Περιγραφή του είδους των υπηρεσιών στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1028660 ΕΞ 19.2.2013
Παρέχονται διευκρινίσεις, αναφορικά με το περιεχόμενο του τιμολόγιου επί εκτέλεσης τεχνικού έργου ή εγκατάστασης

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1028594 ΕΞ 19.2.2013
Τρόπος έκδοσης των Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών για παροχή υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων μετά την εφαρμογή από 1.1.2013 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ. 1 υποπαρ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 - ΦΕΚ Α' 222)

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1027433 ΕΞ 18.2.2013
Απαλλαγή από τη θεώρηση των αποδείξεων λιανικής για την παροχή υπηρεσιών βάσει της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 σε σχέση με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (υποπαρ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 – ΦΕΚ Α΄ 222) (Εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων)

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1027180 ΕΞ 15.2.2013
Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.- Κ.Φ.Α.Σ. διαιτητών – κριτών αγώνων χειροσφαίρισης

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1026297 ΕΞ 14.2.2013
Εκδιδόμενα από τους ασφαλιστικούς συμβούλους και πράκτορες φορολογικά στοιχεία σύμφωνα με τον νέο Κ.Φ.Α.Σ.

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1025331 ΕΞ 13.2.2013
Παροχή διευκρινίσεων για την τήρηση του λογαριασμού 94

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1024766 ΕΞ 13.2.2013
Έκδοση αποδείξεων λιανικής για την πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών επί πιστώσει

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1021307 ΕΞ 7.2.2013
Έκδοση τιμολογίου σε αντικατάσταση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, από εκμεταλλευτές καταστημάτων που διαθέτουν φαγητά και ποτά για επιτόπια κατανάλωση                                  Σχετικά ΠΟΛ 1098/26.4.1991

 

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1020160 ΕΞ 6.2.2013
Αλλαγή κατηγορίας βιβλίων από Β΄ σε Γ΄. Απογραφή έναρξης. Υποχρέωση ή μη τήρησης βιβλίου αποθήκης

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1020165 ΕΞ 5.2.2013
Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων βάσει της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083/2003 σε σχέση με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (ν.4093/2012)

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1019996 ΕΞ 5.2.2013
Έκδοση θεωρημένης απόδειξης παροχής υπηρεσιών αντί αθεώρητου τιμολογίου

Αριθ. πρωτ.: Δ15 1019995 ΕΞ 5.2.2013
Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου λόγω αλλαγής στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1018429 ΕΞ 1.2.2013
Αλιείς στα ελληνικά χωρικά ύδατα.- Υποχρέωση ή μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1006175 ΕΞ 14.1.2013
Τρόπος έκδοσης των Αποδείξεων Δαπάνης

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1004915 ΕΞ 10.1.2013
Έκδοση τιμολογίων για τη δημοσίευση διακηρύξεων έργων - προμηθειών σε εφημερίδες               Σχετικά 1087849/489/0015/1.12.2008