ΜΕΙΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ

ΠΟΛ.1254/10.12.1990
Κοινοποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν.1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α ) και της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν.1884/16.6.1990 (ΦΕΚ 81 Α ) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών

ΠΟΛ.198/17.6.1987
Συντελεστές ΦΠΑ σε ορισμένες δραστηριότητες που αφορούν τη Δωδεκάνησο