ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

Αριθμ. πρωτ.: Δ15Β 1143684 ΕΞ 2014/20.10.2014
Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των συμβολαιογράφων, στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών, που υποβάλλονται από 1.1.2014

Αρ. πρωτ.: Δ12A 1066053 ΕΞ 28.4.2014
Παρακράτηση φόρου επί των αμοιβών των συμβολαιογράφων

ΠΟΛ.1137/15.11.2007
Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των συμβολαιογράφων στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ), στα τηρούμενα βιβλία τους δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και στις συγκεντρωτικές καταστάσεις