ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/756/10.12.2013
Έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» ως αποδεικτικό απασχόλησης – ασφάλισης. Υπενθύμιση οδηγιών

I.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Γ99/1/116/22.7.2011
Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την αλλαγή της διαδικασίας χρήσης του εντύπου «Βεβαίωση Εργοδότη», ως αποδεικτικού απασχόλησης – ασφάλισης

Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Γ99/1/111/19.7.2011
Αλλαγή της διαδικασίας χρήσης του εντύπου «Βεβαίωση του Εργοδότη» ως αποδεικτικού απασχόλησης – ασφάλισης