ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κ.Υ.Α. αριθ. 23948/20.11.2015
Καθορισμός προδιαγραφών ορειβατικών καταφυγίων και διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας

ΠΟΛ.1141/30.6.2015
Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4256/14 (ΦΕΚ 92/Α') «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΠΟΛ.1179/14.7.2014
Καθορισμός όρων, τεχνικών ζητημάτων και προδιαγραφών για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θάλασσα για εποχιακή χρήση

ΠΟΛ.1163/3.6.2014
Ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου 40 του ν. 4256/2014 «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις

ΠΟΛ.1160/29.5.2014
Απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας από τις Κτηματικές Υπηρεσίες

ΠΟΛ.1155/27.5.2014
Εισηγήσεις των Κτηματικών Υπηρεσιών προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για παραχωρήσεις χώρων Αιγιαλού - Παραλίας

ΠΟΛ.1151/14.5.2014
Ίδρυση και λειτουργία Υδατοδρομίων

ΠΟΛ.1128/28.4.2014
Τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας

Αριθμ. 27715/29.11.2013
Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων