ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΕ

Αριθ. πρωτ.: Δ12Β 1180201 ΕΞ 25.11.2013
Χρόνος παρακράτησης φόρου εισοδήματος στα κέρδη που διανέμει εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με απόφαση έκτακτης συνέλευσης των εταίρων