ΕΡΓΟΣΗΜΟ

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 49/2018
Επέκταση κατηγοριών απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α21/449/102/17.10.2013
Αυστηρή τήρηση των οδηγιών για απογραφή και χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους αμειβόμενους με Εργόσημο. Ανάκληση των οδηγιών σε σχέση με τη χορήγηση βεβαιώσεων ημερών ασφάλισης για ανανέωση άδειας εργασίας ή για εγγραφή σε παιδικούς σταθμούς

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 43/11.7.2013
Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο». Τροποποιήσεις - Νέες κατηγορίες - Διευκρινίσεις. Προϋποθέσεις χορήγησης παροχών Ασθένειας

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α21/449/50/25.6.2013
Δυνατότητα καταβολής εισφορών των απασχολούμενων κατ’ οίκον του εργοδότη με δελτία παροχής υπηρεσιών για περίοδο απασχόλησης μέχρι 31/12/2011

Εγκύκλιος Ο.Γ.Α. αρ. 4/30.4.2013
Ασφάλιση στον ΟΓΑ εργατών γης, οι οποίοι μέσα στο έτος 2012 δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία ημέρα εργασίας με εργόσημο

Εγκύκλιος Ο.Γ.Α. αριθ. 9/12.9.2011
Εφαρμογή Εργοσήμου - Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουμένων εργατών γης

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 68/9.9.2011
Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο»

Υπ. Εργασίας Αρ. πρωτ.: 14913/343/Φ10034/27.6.2011
Προδιαγραφές του Εργοσήμου