ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1117730 ΕΞ 2017
Δεν προβλέπεται ειδική φορολογική ελάφρυνση σε ιδιοκτήτες ακινήτων που υιοθετούν αντισεισμικούς όρους στα κτίσματά τους

Αρ. Πρωτ: Δ13 Β 1125624 ΕΞ/9.8.2013
Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – καταβολή φόρου προηγούμενης απαλλαγής για τη χορήγηση νέας.

Αρ. πρωτ.: Δ13Β 1113615 ΕΞ 16.7.2013
Διόρθωση συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου ως προς τη θέση και την έκταση

Αρ. πρωτ.: Δ13Β 1069865 ΕΞ 23.4.2013
Διόρθωση συμβολαίου – απαλλαγή α΄ κατοικίας

Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1062805 ΕΞ 11.4.2013
Φορολογικό Απόρρητο

Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1062878 ΕΞ 5.4.2013
Χρόνος έκδοσης παραστατικού απαλλαγής από τον ειδικό φόρο επί ακινήτων ν.3091/2002