ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΟΛ.1066/18.3.2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α /31.10.2014), όπως ισχύει

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Εκούσια καταβολή ληξηπρόθεσμων οφειλών εκτός ρύθμισης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Καταβολή χρεών στο δημόσιο χωρίς επιβαρύνσεις από 20 μέχρι και 27 Μαρτίου 2015

ΠΟΛ.1061/19.3.2015
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α 19/3/2015)

ΠΟΛ.1277/27.12.2013
Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών του άρθρου 43 του Ν.4174/2013 (Α΄ 170)

ΠΟΛ.1172/9.7.2013             ΥΠ.ΔΗΛ. Α2α             ΥΠ.ΔΗΛ.Α2β              ΠΙΝΑΚΑΣ
Κοινοποίηση διατάξεων της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α /09.05.2013)

ΠΟΛ.1112/21.5.2013
Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/09.05.2013)

ΠΟΛ.1111/21.5.2013
Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/09.05.2013)

ΠΟΛ.1084/18.4.2013
Βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το Δημόσιο

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των αρ.13-21 του ν. 2648/1998, όπως ισχύουν. Περισσότερα  ΠΟΛ .1037 22.2.2013

Οδηγίες εφαρμογής διατάξεων του Ν.3842/2010 σχετικά με θέματα είσπραξησ δημοσίων εσόδων Περισσότερα  ΠΟΛ.1055 12.5.2010

Κοινοποίηση διατάξεων:
α) παρ. 1-4 του άρθρου 3 τουν. 4038/2012 (ΦΕΚ14 Α’), αναφορικά με επείγουσες ρυθμίσεις για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών,
β) παρ. 9 του άρθρου 26 τουν.1882/1990 (ΦΕΚ43 Α’), όπωςσυμπληρώθηκε με  την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ66Α’), περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο σε περίπτωση εκχώρησης απαιτήσεως     Περισσότερα ΠΟΛ.1170 10.8.2012