ΘΕΜΑΤΑ ΟΑΕΔ

Παροχές Ανεργίας

Επίδομα Τακτικής Επιδότησης

Βοήθημα εμπόρων, βιοτεχνών & ελεύθερων επαγγελματιών                                                Φ.10035/οικ.1239/63/27.1.2014      O.A.E.E.Εγκύκλιος αρ. 7/25.2.2014 
Φ.80000/2685/59/ 02.2013
Φ.80000/8255/253/26.3.2013          Ο.Α.Ε.Ε. Εγκύκλιος αρ. 11/4.4.2013

Επίδομα από επίσχεση ή διακοπή εργασιών της επιχείρησης

Επίδομα Τακτικής Ανεργίας σε Διακινούμενους Ανέργους εντός Ε.Ε.

Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων

Κ.Υ.Α. Αριθ. 44137/613/18.12.2013  Χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργων

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα

Ειδικό Βοήθημα Μετά τη Λήξη της Επιδότησης Λόγω Ανεργίας

Ειδικό Βοήθημα Μετά Από Τρίμηνη Παραμονή Στα Μητρώα του ΟΑΕΔ

Ειδικό Βοήθημα Σε Όσους Εξέτισαν Ποινή Στερητική Της Ελευθερίας

Ειδικό Βοήθημα Λόγω Επίσχεσης Εργασίας

Επίδομα Σε Νέους Από 20-29 Ετών

Παροχές Μητρότητας

Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας

Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας

Λοιπές παροχές
Οικογενειακό επίδομα

       Οικογενειακό επίδομα 2013         
Παροχές ασθενείας & Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Μαθητική Σπουδαστική Φοιτητική Άδεια
Παροχή λόγω αφερεγγυότητας του Εργοδότη
Επίδομα Διαθεσιμότητας
Επίδομα Στράτευσης