ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αρ. πρωτ.: Δ12 1006031 ΕΞ 2015/19.1.2015
Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

Τέλος επιτηδεύματος

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΜΥ
Κυριακή 27/01/2013 - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΜΥ

Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2013 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του ν.4110/2013

Ν.4110-2013 (ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ)
Κυριακή 27/01/2013 - Ν.4110-2013 (ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ)

Ψηφίστηκε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις» με το οποίο τροποποιείται για μια ακόμα φορά ο Ν.2238/1994.