ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ
  • Περιοδική δήλωση ΦΠΑ
  • Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ
  • Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων
  • Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων

 

ΠΟΛ.1133/5.6.2013
Παράταση προθεσμίας υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ» καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004 όπως ισχύουν