ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ

 

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο νομικό και φορολογικό περιβάλλον καθημερινά ανακύπτουν ζητήματα που για την επίλυση τους υπάρχουν διφορούμενες  γνώμες. Συμβουλεύουμε καθημερινά  την διοίκηση της επιχείρησης ερμηνεύοντας τους νόμους και τεκμηριώνοντας τις λύσεις που προτείνουμε ώστε αυτή να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις για την βελτιστοποίηση του αποτελέσματος της επιχείρησης.

Χαράζουμε  μαζί με την διοίκηση της επιχείρησης τον φορολογικό σχεδιασμό ενημερώνοντας την για τυχόν επενδυτικές ευκαιρίες κάνοντας χρήση επενδυτικών και αναπτυξιακών νόμων ώστε η επιχείρηση να χρησιμοποιήσει κάθε εργαλείο που της παρέχεται για την ανάπτυξη της (επιδοτήσεις, αφορολόγητα αποθεματικά κλπ.).