ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  • Προσωπική παρουσία & υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους
  • Ρύθμιση εκρεμών φορολογικών υποθέσεων
  • Εκπροσώπιση σε εξειδικευμένα φορολογικά θέματα στις αρμόδιες υπηρεσίες