ΠΛΗΡΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ

 

Η εμπειρία μας στην λογιστική & φοροτεχνική παρακολούθηση επιχειρήσεων όλων των τομέων της οικονομικής δραστηριότητας (Βιοτεχνικές, Εμπορικές, Παροχής Υπηρεσιών), όλων των νομικών μορφών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Κοινοπραξίες, Ατομικές κτλ.) αποτελούν εγγύηση για την σωστή παρακολούθηση των Λογιστικών & Φορολογικών Υποχρεώσεων σας.

Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο των  παραστατικών,  την ενημέρωση & τήρηση των λογιστικών βιβλίων της επιχείρηση σας (απλογραφικά ή διπλογραφικά) στην έδρα σας  ή στο γραφείο μας χωρίς την απομάκρυνση των πρωτογενών  παραστατικών από την επιχείρηση σας