ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 

Όταν το μέγεθος της εταιρείας είναι τέτοιο ώστε να απαιτεί την στελέχωση του λογιστηρίου του με εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνουμε:

  • Την επιλογή του κατάλληλου  προσωπικού, μέσω συνεντεύξεων, που θα στελεχώσει τις διάφορες θέσεις του Λογιστηρίου.
  • Συνεχής επιμόρφωση των στελεχών του Λογιστηρίου, ώστε να είναι γνώστες των καθημερινών λογιστικών φορολογικών θεμάτων που αντιμετωπίζουν.
  • Ενημέρωση & εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης που ασχολείται με την διακίνηση των αποθεμάτων σε θέματα ορθής τήρησης της φορολογικής & εμπορικής νομοθεσίας σε θέματα Αποθήκευσης, Διακίνησης, & Τιμολόγησης αποθεμάτων.