ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εταιρεία

Tο λογιστικό γραφείο μας λειτουργεί από το 1994. Η εκπαίδευση μας, η συνεχής επαγγελματική κατάρτιση και η εμπειρία μας, αποτελούν εγγύηση για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.

Κάτω από δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, και εν μέσω ενός μεταβαλλόμενου νομικού και φορολογικού τοπίου, ο κάθε επιχειρηματίας καλείται καθημερινά να αντιμετωπίσει φορολογικά και γραφειοκρατικά θέματα, σπαταλώντας πολύτιμο χρόνο εις βάρος της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την οργάνωση, την φοροτεχνική, λογιστική και μισθολογική υποστήριξη της επιχείρηση σας, καθώς και τον σωστό φορολογικό και λογιστικό σχεδιασμό. Συμβουλεύουμε  και ενημερώνουμε έγκαιρα και έγκυρα, την διοίκηση της επιχείρησης ή τον επιχειρηματία για κάθε λογιστικό, φορολογικό, εργατικό ή ασφαλιστικό θέμα που τους απασχολεί. Παρακολουθούμε την ορθή τήρηση και την έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την φορολογική, εμπορική, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Αναλαμβάνουμε επίσης την μηχανοργάνωση   της επιχείρησης σας προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.

Απευθυνόμαστε και σε κάθε ιδιώτη για συζήτηση και λύση σε κάθε φορολογικό ζήτημα που τον απασχολεί.

Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας  και επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε μας στο γραφείο μας, για να συζητήσουμε μαζί, οποιοδήποτε θέμα απασχολεί εσάς ή την επιχείρηση σας.

Με εκτίμηση

Κώστας & Λεωνίδας Πεταλάς