ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛ.1121/26.07.2017
Μεταβίβαση Φορτηγών ΙΧ οχημάτων που είναι σε ακινησία

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1015698 ΕΞ 31.1.2017
Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972 κατά τη μεταβίβαση ευρεθέντος αυτοκινήτου οχήματος σε ασφαλιστική εταιρεία για το οποίο έχει προηγουμένως καταβληθεί αποζημίωση λόγω κλοπής

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1148506 ΕΞ 2015/17.11.2015
Δηλώσεις υπεραξίας αυτοκινήτων - μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης