ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Α.

Ε.Τ.Ε.Α. αρ. πρωτ.: 40961/27.3.2015
Ν.4321/2015 - Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών