ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ε9

Ο.Π.Σ Περιοουσιολογίου Οδηγίες Χρήσης

Ο.Π.Σ. Περιουσιολογίου - Συχνές Ερωτήσεις

Ε9 Συχνές ερωτήσεις έτους 2012

ΠΟΛ.1237/11.11.2014
Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1η Ιανουαρίου 2014

Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 1167860 ΕΞ 2015/31.12.2015
Στοιχεία οριστικών κτηματολογικών εγγραφών