ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 4/20.3.2015
Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ - ΕΤΑΜ «νέων» ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. Φ.10035/18679/304/2014 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 3347/12-12-2014 - Τεύχος Δεύτερο)

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αριθμ. 2/5.2.2015
Τροποποίηση - Ανακεφαλαίωση των οδηγιών που αφορούν την υποχρεωτική παράλληλη ασφάλιση στο ΕΤΑΑ και στον ΟΑΕΕ των ανεξάρτητα απασχολούμενων οι οποίοι ασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο μέχρι 31.12.1992

Ο.Α.Ε.Ε. αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ9/2/188243/29.1.2015
Τροποποίηση των τιθέμενων με την εγκύκλιο 80/2010 της Διοίκησης κριτηρίων ελέγχου των προϋποθέσεων υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ στις προαιρετικές περιοχές ασφάλισης

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 26/22.10.2014
Διαδικασία εγγραφής στον ΟΑΕΕ των υπόχρεων προσώπων που συμμετέχουν σε εταιρείες συσταθείσες μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 24/19.4.2011
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (N. 3419/05)-Υπηρεσίες μιας Στάσης (N.3853/10)- Διαδικασία εγγραφής ασφαλισμένου μέσω Υπηρεσιών μιας Στάσης (Υ.Α. Κ1-802/24-3-11)