ΟΔΗΓΙΕΣ (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ