ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

ΠΟΛ.1077/14.3.2014                          ΠΙΝΑΚΕΣ
Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013)