ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΟΛ.1020/21.1.2016
Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 137/2014 Γνωμοδότησης της Ολομέλειας του ΝΣΚ σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων στην περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού

ΠΟΛ.1067/4.3.2014
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19α του ν.4015/2011 περί «Ευθύνης εκκαθαριστών – Ευθύνης νομικών προσώπων και Διοικήσεων», όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4138/2013 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν.4224/2013 (ΦΕΚ 288Α’ /31.12.2013)