ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Αρ.πρωτ.:3405/1354/010
Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 1 & 5 του ν.4225/2014 (ΦΕΚ 2,Α')

Αριθμ.Πρωτ.:Φ80020/οικ.32225/1183
Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 5 του ν. 4225/2014 (Ά'2), σχετικά με την ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των ασφαλιστέων αποδοχών στο ΕΤΕΑ