ΛΑΕΚ

Αρ. πρωτ.: 25873/27.3.2014
Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2014

Ο.Α.Ε.Δ. αριθμ. αποφ. 3223/61/17.12.2013
Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%) έτους 2014