ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Αριθμ. πρωτ.: A - οικ. 8458/658/15/26.2.2015
Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ' αριθμ. Α-18382/1905/22-08-2013 του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 2046/ Β') «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως στοιχείων κυκλοφορίας για δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών»

ΠΟΛ.1132/3.12.2003
Διαδικασία χορήγησης προσωρινής άδειας κυκλοφορίας.