ΕΝΑΡΞΗ - ΜΕΤΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ