ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΠΑ

ΠΟΛ.1185/22.11.2017
Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 99/2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με τη βάση επιβολής ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών από τους άμισθους υποθηκοφύλακες και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της

ΠΟΛ.1052/4.4.2017
Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, για διαφορές που σχετίζονται με τον Φ.Π.Α.

Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1069137 ΕΞ 2016/ 21.4.2016
Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στην κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου σε έκθεση στο εσωτερικό της χώρας

Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1026204 ΕΞ 2016/11.2.2016
Δικαίωμα έκπτωσης τουριστικού γραφείου για ΕΙΧ αυτοκίνητο 9 θέσεων με το οποίο παρέχονται υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο

Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1010632 ΕΞ 2016/25.1.2016
Διευκρινίσεις ως προς τον χαρακτηρισμό βοτάνων που συσκευάζονται με ιδία μέσα ως βιομηχανικά ή βιοτεχνικά προϊόντα

Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1009950 ΕΞ 2016/ 21.1.2016
Καταλογισμός Φ.Π.Α., μετά από έλεγχο, στο μη – κερδοσκοπικό σωματείο «…………..», λόγω μη υποβολής αιτήσεων για απαλλαγή εκδηλώσεων τις οποίες οργάνωσε για την οικονομική του ενίσχυση

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1009946 ΕΞ 2016/21.1.2016
Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο εκθλιπτικό δικαίωμα

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1167499 ΕΞ 2015/ 343/3.12.2015
Αναφορικά με τη δυνατότητα απαλλαγής Φ.Π.Α. των παραδόσεων αγαθών που πραγματοποιούνται προς επιχειρήσεις που λειτουργούν επί πλοίων βάσει σχετικής σύμβασης παραχώρησης εκμετάλλευσης

Αρ. πρωτ. εισ.: 115135/ 26.10.2015
Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις υπηρεσίες, ....... , μοριοδότησης στο πλαίσιο διεξαγωγής ιατρικών συνεδρίων
 

Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1082681 ΕΞ 2015/17.6.2015
Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αμοιβή για παροχή υπηρεσιών από σύνδικο πτώχευσης

Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1061918 ΕΞ 2015/29.4.2015
Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αμοιβή για παροχή υπηρεσιών από κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς

Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1019867 ΕΞ 31.1.2014
Εφαρμοστέος συντελεστής Φ.Π.Α. σε υπηρεσίες που παρέχονται από ηλεκτρολόγο μηχανικό εγκατεστημένο στη Ρόδο

Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1019065 ΕΞ 30.1.2014
Επιβολή Φ.Π.Α. επί του επίναυλου Ακτοπλοΐας

Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1192213 ΕΞ 13.12.2013
Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ επί καταβολής οφειλόμενου ποσού σε Δικηγόρο που συνταξιοδοτήθηκε

Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1178690 ΕΞ 20.11.2013
Δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α. δαπανών φιλοξενίας και ψυχαγωγίας για τη διοργάνωση συνεδρίου

Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1149814 ΕΞ 2.10.2013
Εφαρμογή των διατάξεων Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες που παρέχονται από ερασιτεχνική σχολή χορού

Αρ. πρωτ.: Δ14Α 1115791 ΕΞ 18.7.2013
Ευθύνη του οικοπεδούχου για την αξία στοιχείου παράδοσης κτισμάτων

Αρ. πρωτ.: Δ14Α 1110687 ΕΞ 5.7.2013
Eπιστροφή ΦΠΑ παγίου

Aρ. πρωτ.: Δ14Β 1087421 ΕΞ 29.5.2013
Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. σε ανακαίνιση παλαιάς ιδιωτικής κατοικίας

Αρ. πρωτ.: Δ14Α 1083851 ΕΞ 22.5.2013
Υποχρέωση προς διακανονισμό ΦΠΑ παγίου

Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1085868 ΕΞ 27.5.2013
Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. σε υπηρεσίες εκπαίδευσης διαμεσολαβητών

Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1079732 ΕΞ 16.5.2013
Συντελεστής Φ.Π.Α. στη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων

Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1068548/19.4.2013
Συντελεστές Φ.Π.Α. επί πιστωτικών τιμολογίων

Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1065338 ΕΞ 12.4.2013
Φορολογική μεταχείριση, από πλευράς Φ.Π.Α., της αμοιβής φυσικού προσώπου που συμβάλλεται με το Πανεπιστήμιο Πάτρας ως ερευνητής