ΘΕΜΑΤΑ ΟΓΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΟΓΑ

Εγκύκλιος Ο.Γ.Α. αρ. 2/11.3.2013
Ένταξη στα Μητρώα Ασφαλισμένων ΟΓΑ των εργατών γης - Έναρξη πλήρους εφαρμογής εργοσήμου για τον ΟΓΑ - Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας εργατών γης για το έτος 2013