Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου (www.logistis-forotexnis.gr) από τον επισκέπτη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των αρχείων, των εικόνων, των γραφικών και των video που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση ο επισκέπτης οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου (site).

Ο δικτυακός τόπος (site) και τα περιεχόμενα του προσφέρονται για την εξυπηρέτηση σας και η εταιρεία μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να είναι ακριβείς, σαφείς, αληθείς, έγκυρες και έγκαιρες. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το δικτυακό μας τόπο στο χρήστη / επισκέπτη του δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για την διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως, εμπορικής ή όχι, αλλά εναπόκειται στην δική του ευχέρεια και βούληση να την αξιολογήσει και να ενεργήσει αναλόγως, αποκλείοντας οποιαδήποτε δική μας ευθύνη.

Η εταιρεία μας παρέχει τις πληροφορίες και υπηρεσίες στο δικτυακό της τόπο «ως έχουν», χωρίς να εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή τους, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για τον δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο δικτυακό τόπο site ή server ή link μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο της.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν ευθύνεται η εταιρεία μας για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ’ αφορμής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου (site).

Ο δικτυακός μας τόπος δεν ελέγχει και επομένως  δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν οι παραπάνω «δεσμοί» υπόκεινται στους αντίστοιχους των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης.

Η υπηρεσία e-mail service παρέχεται από το δικτυακό μας τόπο σε επισκέπτες / χρήστες που το επιθυμούν αφού προηγουμένως συμπληρώσουν μια σχετική φόρμα με κάποια προσωπικά τους στοιχεία προαιρετικά. Εφόσον οι ίδιοι το θέλουν. Τα στοιχεία που προαιρετικά απαιτούνται για την υπηρεσία e-mail service είναι το e-mail  του επισκέπτη, η επωνυμία του και η ιδιότητα του ή το επάγγελμα του.  Με την εγγραφή τους οι επισκέπτες / χρήστες θα λαμβάνουν στο e-mail τους (Νewsletters, Ενημερωτικά δελτία κλπ.) χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκτούν πνευματικά δικαιώματα επί αυτών, ή ότι τα ποιο πάνω μηνύματα τους προτρέπουν να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια χωρίς την δική τους ευθύνη. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δικτυακού μας τόπου η εγγραφή ή όχι στη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και η ενδεχόμενη διαγραφή κάποιου ενδιαφερόμενου, επίσης εάν οποιοσδήποτε λήπτης των πιο πάνω μηνυμάτων επιθυμεί να μην τα λαμβάνει μπορεί μέσα από το link που υπάρχει στο τέλος του μηνύματος ή στέλνοντας μας ένα e-mail να διαγραφεί από την λίστα παραληπτών.

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου ή των όρων χρήσης του, οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο χωρίς προειδοποίηση των επισκεπτών χρηστών, αλλά με απλή ανακοίνωση μέσω του δικτυακού τόπου.  Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.