ΘΕΜΑΤΑ ΕΟΠΥΥ

Συμμετοχή ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων σε ιδιωτικούς πάροχους υγείας
Αρ. πρωτ.: 4909/30.1.2013

Δυνατότητα επιλογής Νοσοκομείου και Ιατρού από εφήβους έως 16  ετών
Αρ. πρωτ.: οικ. 6582/12.2.2013

Συμμετοχή ασφαλισμένων στην αγορά φαρμάκων
Αρ. πρωτ.: οικ. 6774/14.2.2013

Οδηγίες για ληξιπρόθεσμες οφειλές Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αρ. πρωτ.: ΔΑΥΥ/Φ1/ 8/13.3.2013

Απόδοση δαπάνης για αγορά γυαλιών οράσεως
Aρ. πρωτ.: οικ. 12598/3.4.2013