ΕΝΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 • 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΚΑΤΟΙΚΙΑ ή ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)
 • 2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)
 • 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ)
 • 4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΠΟΘΗΚΕΣ)
 • 5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ)
 • Κ1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΛΗΝ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ)
 • Κ2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ)
 • Κ3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓ.ΣΤΕΓΗ)
 • Κ4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ)
 • Κ5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ)
 • Κ6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΓΕΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ & ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ)
 • Κ7 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ)
 • Κ8 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)
 • Κ9 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Κ1 ΕΩΣ Κ8)