ΔΗΛΩΣΕΙΣ INTRASTAT
  • Δήλωση intrastat  Άφιξης  (κατώφλι για το έτος 2020  150.000,00  euro)
  • Δήλωση intrastat  Αποστολής (κατώφλι για το έτος 2020 90.000,00 euro)