ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 

Ελέγχουμε τις εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης κάνοντας αντιπαραβολή με το περιεχόμενο και τον τύπο των πρωτογενών παραστατικών ώστε η επιχείρηση να λάβει τις σωστές αποφάσεις για φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων της προλαβαίνοντας έτσι φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον από τον φορολογικό έλεγχο.