ΑΡΘΡΑ
Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών
Σάββατο 10/12/2022 - Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών

H επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της Δράσης, που έχει ως στόχο την στήριξη Αυτοαπασχολούµενων Λογιστών – Φοροτεχνικών, καθώς και Νοµικών Προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.