ΑΡΘΡΑ
Από 01/01/2021 υποχρεωτική η διαβίβαση παραστατικών στο MyData.
Κυριακή 11/10/2020 - Από 01/01/2021 υποχρεωτική η διαβίβαση παραστατικών στο MyData.

Με δελτίο τύπου το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι: - Η ψηφιακή διαβίβαση των παραστατικών στο myDATA καθίσταται υποχρεωτική από την 1η/1/2021.

Αλλάζουν τα έντυπα ενδοκοινοτικών συναλλαγών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 01/10/2020.
Κυριακή 11/10/2020 - Αλλάζουν τα έντυπα ενδοκοινοτικών συναλλαγών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 01/10/2020.

Με απόφαση της ΑΑΔΕ (Α.1222/2020) αλλάζουν ο τύπος και το περιεχόμενο των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 01/10/2020 και στο εξής.