ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ