ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
  • Δηλώσεις Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας
  • Δηλώσεις Ε9
  • Δηλώσεις Αναπροσαρμογής Αξίας Ακινήτων

ΠΟΛ.1175/10.7.2013
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2013 και διαδικασία υποβολής της

Συχνές Ερωτήσεις για τη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)

ΠΟΛ.1159/28.6.2013
Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2013

ΠΟΛ.1119/29.5.2013
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2013