ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΣΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Α.Φ.Σ.