Τέλη κυκλοφορίας 2016
Τέλη κυκλοφορίας 2016

 

 

 

 

 

 

Τον οριστικό πίνακα με αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα τέλη κυκλοφορίας, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών, αναφέροντας ότι "συνολικά, το πλήθος των οχημάτων που θα έχουν μειωμένα τέλη κυκλοφορίας, θα είναι μεγαλύτερο από αυτό των οχημάτων που θα έχουν μία μικρή αύξηση.
Μειώνονται τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά έως το 2000 και είναι πάνω από 1358 κ.ε. και εκείνων που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά έως το έτος 2005 και είναι πάνω από 1929 κ.ε.
Δείτε τον πίνακα με τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2016 εδώ