Παρατείνεται το αλαλούμ σχετικά με το ΦΠΑ στην εκπαίδευση
Παρατείνεται το αλαλούμ σχετικά  με το ΦΠΑ στην εκπαίδευση

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.» προβλέπεται η παράταση της δήλωσης μεταβολής μέχρι 16/11/2015 η κατάργηση των προστίμων που έχουν επιβληθεί, η έκδοση των συμπληρωματικών φορολογικών στοιχείων για επιβολή ΦΠΑ έως 23/11/2015 και υ υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ μέχρι 30/11/2015 στις ΔOY χειρόγραφα.


Διαβάστε ολόκληρη την τροπολογία όπως κατατέθηκε στη βουλή εδώ